In Memoriam

In Memoriam

Op zondag 1 juli j.l. werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze charismatische voorzitter Willem de Boer.

Op 9 en 10 juli namen wij, onder grote belangstelling, afscheid van hem.

Willem laat een enorme leegte achter. Op de eerste plaats thuis, maar ook wij missen hem als een goede vriend.

Het ‘in memoriam’, tijdens de avondwake door mij uitgesproken, kunt u hier nalezen.  Als eerbetoon voor Willem en voor zijn tomeloze inzet en vooral liefde voor allen, niemand uitgezonderd.

Wij hebben als bestuur van de stichting besloten in zijn geest door te gaan.

Zo willen wij uitvoering geven aan ons actueel beleidsplan2018, waarbij wij in samenwerking met de School voor Jong Talent, Den Haag en de Stichting Kathedrale Koorschool Suriname een School voor Jong Talent Suriname willen realiseren.

Het bestuur heeft mij gevraagd Willem als voorzitter op te willen volgen.

Daarnaast is de intentie om het bestuur aan te vullen met 1 of 2 nieuwe leden, die expertise in huis hebben die door het overlijden van Willem uit ons bestuur is weggevallen.

Wil van Pelt

Voorzitter stichting Code X Projects.