Samenstelling van het bestuur

Met droefheid en dank voor al zijn verdiensten voor Code-X projects berichten wij het overlijden in 2018 van onze oprichter Willem de Boer. Zie: In Memoriam.

Het bestuur wordt gevormd door
Wil van Pelt, voorzitter,
Karin van Straten, secretaris,
Gijs van Veenendaal, penningmeester,

De Stichting heeft geen personeel in dienst. 

Uitvoering van de projecten geschiedt door vrijwilligers en/of daartoe vrijgestelden.

De jaarrekening 2019 vind u HIER

De jaarrekening 2018 vind u HIER

De jaarrekening 2017 vind u HIER