Doelstelling


De Stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel:

• Het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve, kunstzinnige, pastorale en wetenschappelijke projecten;

• Het ontwikkelen en uitvoeren van fondswervende activiteiten ter realisering van educatieve, kunstzinnige, pastorale en wetenschappelijke projecten.